1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 1/2 ...

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

Diplom ubb-1648-07-19

1643, 3. juni Møre og Romsdal, Skodje (?), Skar (?) skjøte

1643-06-03

Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Lensmann

Diplom ubb-1643-06-03