1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Diplom ubb-1586-10-20

1659, 8. juli Bergen klagebrev

1659-07-08

Gullsmedene i Bergen klager i et brev til slottsherre Ove Bjelke over gullsmedsvenner som arbeider på landsbygden i strid med paragraf 1 i Chriatian IV sin laugskrå. De nevnte Didrich N., som nå er kommet ...

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Laugskrå, Arbeid, Slottsherre ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1659-07-08

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går markegang mellom gårdene Tenfjord i Vatne og Stavset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor gården like til Giske gods.

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

Diplom ubb-1591-05-25

1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knudssøn (på) Ulvestad kom til dem og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn.

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying

Diplom ubb-1596-05-23

1604, 10. juni Møre og Romsdal, Haram, Fjørtoft kunngjøring ; (utnevnelse)

1604-06-10

Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for Skipper Laurits Fjørtoft og 3 menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og andre rettigheter i en jord ved ...

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

Diplom ubb-1604-06-10

1659, 20. mai Bergen brev

1659-05-20

Gullsmedene i Bergen skriver til Niels Knag om en gullsmedsvenn ved navn Dirich som arbeider som gullsmed på Sunnmøre for embedsmenn, prester og bønder uten laugsrettigheter eller borgelige tyngsler. Det er til stor skade for ...

Laug, Gullsmed, Klage, Svenn, Borgerskap, Gesell, Embede, Laugsrettighet, Sølv, Arbeid

Diplom ubb-1659-05-20

1617, 24. juli Bergen klage

1617-07-24

Gullsmedene i Bergen klager til slottsherren, Knud Urne samt øvrigheten, over to gullsmeder, Tønnis Henricksen og Jasper Peppelbom, såvelsom noen andre løse kompaner som drar rundt på landsbygden og øver sitt håndverk. De to nevnte ...

Gullsmed, Klage, Øvrighet, Håndverk, Slottsherre, Embetskrå

Diplom ubb-1617-07-24