1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Diplom ubb-1586-10-20

1620, 3. mars Møre og Romsdal, Borgund, Oggedal kunngjøring

1620-03-03

Seks lagrettemenn i Gryta og Vatne skipreider i nordre del av Sunnmøre kunngjør, at Jon Jettmundssøn, Mogens Rasmusssøn og Laurits Saksesøn, som alle bodde på Vatne, tilspurte dem og den menige tingalmue på et sakefalls- ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Allmue, Leie ; (av jord), Bygsel, Ting ; (sakefallsting og våpenting)

Diplom ubb-1620-03-03

1643, 3. juni Møre og Romsdal, Skodje (?), Skar (?) skjøte

1643-06-03

Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Lensmann

Diplom ubb-1643-06-03