1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Diplom ubb-1586-10-20

1591, 25. mai (Møre og Romsdal, Vatne) kunngjøring ; (markegang)

1591-05-25

Syv lagrettemenn nord på Sunnmøre kunngjør, at de, oppnevnt av fogden, går markegang mellom gårdene Tenfjord i Vatne og Stavset i Skodje. Tenfjord skal ha stranden nedenfor gården like til Giske gods.

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Markegangsbrev, Grensegang ; (gårdsgrense)

Diplom ubb-1591-05-25