1598, 23. april Møre og Romsdal, Vatne salgsbrev

1598-04-23

Oluff Knutssøn i Kjellerviken (Saltkjelvik i Skodje) (Finnmarken) selger til sin bror Anders Knutssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvet etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet.

Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1598-04-23

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Diplom ubb-1586-10-20

1597, 5. juni Møre og Romsdal, Vatne besiktigelsesdokument

1597-06-05

Seks menn, oppnevnte av sogneherre Claus Corneliussøn i Borgund, besiktiger Vatne kirke og beslutter med hans samtykke, at det skal reises et passende tårn på kirken.

Kirke, Sogneherre, Beskiktige, Beslutning

Diplom ubb-1597-06-05

1643, 17. juli Hordaland, Fjelberg, Sørhuglo overdragelse

1643-07-17

Knut Johanssøn på Skaten i Onarheim sogn i Opdal skipreide har overdratt til sin hustru Lisbeth Hansdatter sin jordpart i gården Havnerås i Birkenes sogn i Kvinnherrad skipreide. Axel Mowat til Hovland, Jørgen Orning til ...

Gård, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Jordpart, Prost, Overdragelse

Diplom ubb-1643-07-17