1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 1/2 ...

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

Diplom ubb-1648-07-19