1606, 12. august Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad salgsbrev

1606-08-12

Peder Ingebrigtssøn på (Verpisdalen i Nordal), hans søstre og svoger selger sammen med deres brødrebarn, deres oldels-jordgods i Vatne, som renter årlig et mellags leie til Jon Jetmundssøn på Vatne. For dette får de selv ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Gods, Leie, Mellagsleie, Odelsjord

Diplom ubb-1606-08-12

1648, 19. juli Møre og Romsdal, Vatne, Slyngestad stadfesting

1648-07-19

Lensmann Knut Tenfjord, Gunder Størkessøn, Dirich og Peder Slyngstad og Torstein og Sivor Fylingen, lagrettemenn i Grytten skipreide, stadfester at Laurits Sakessøn på Vatne og hans hustru Marte Arnesdatter eier tilsammen odelsgods på 4 1/2 ...

Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Gods, Leie, Kjøp ; (odelsgods), Eierskap

Diplom ubb-1648-07-19