1598, 23. april Møre og Romsdal, Vatne salgsbrev

1598-04-23

Oluff Knutssøn i Kjellerviken (Saltkjelvik i Skodje) (Finnmarken) selger til sin bror Anders Knutssøn på Ulvestad i Vatne sogn, sin rydningsgrunn, som han har arvet etter sin far Knut Olssøn. Seks menn stadfester brevet.

Eiendomshandel, Arv, Stadfesting, Salg ; (grunn), Grunn

Diplom ubb-1598-04-23

1586, 20. oktober Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring ; (markegang)

1586-10-20

Seks lagrettemenn i Grøt og Vatne skipreide kunngjør, at de på befaling av Jon Pederssøn, fogd på Sunnmøre, gikk markegang mellom 2 jorder, Os og Ulvestad, den ene jorden tilhører Giske gods (Borgund herred), den ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Dom, Fogd, Prest, Gods, Ombudsmann, Jord, Kirke

Diplom ubb-1586-10-20

1596, 23. mai Møre og Romsdal, Vatne, Vatne kirkested vitterliggjøring

1596-05-23

Tolv lagrettemenn på Sunnmøre vitterliggjør, at Anders Knudssøn (på) Ulvestad kom til dem og ville ha bevis for at Ulvestad var ryddet og pløyet av Knut Olssøn.

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis, Rydding, Pløying

Diplom ubb-1596-05-23

1602. 18. april Møre og Romsdal, Vatne kunngjøring

1602-04-18

Seks menn kunngjør, at Anders Ulvestad og Ingebrigt Oluffssøn bekjentgjorde for dem på Vatne kirkegård, at Ingebrigt hadde pansatt hos Anders 2 mellag i gården Ertesvåg for 16 gamle daler. Anders skulle beholde godset inntil ...

Kunngjøring, Gård, Betaling, Gods, Pantsetting, Bekjentgjøring, Mellag

Diplom ubb-1602-04-18

1604, 10. juni Møre og Romsdal, Haram, Fjørtoft kunngjøring ; (utnevnelse)

1604-06-10

Jacob Tussøn, fogd på Sunnmøre, kunngjør, at han på kongens vegne utnevner tre menn for Skipper Laurits Fjørtoft og 3 menn for Anders Ulvestad, som skal bestemme landskyld og andre rettigheter i en jord ved ...

Kunngjøring, Gård, Landskyld, Ødegård, Konge ; (Danmark og Norge), Jord, Utnevnelse, Leidang, Tiende, Skipper

Diplom ubb-1604-06-10

1590-tallet, 31. desember Sogn og Fjordane, Stryn, Bø og Nesdal overenskomst

1590-12-31

Endelig overenskomst mellom Anders, Rasmus og Oluff Knudssønner på Ulvestad i Vatne kirkesogn på Sunnmøre og deres morbror Sjur Mognssøns etterkommere om noen jordparter i gårdne Bø og Indre og Ytre Nesdal i Loen som ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Gods, Jordpart, Overenskomst, Avtale

Diplom ubb-1590-12-31

1617, 12. januar Møre og Romsdal, Bolsøy, Bolsøya kunngjøring ; (fullmakt)

1617-01-12

Kirsten Poulsdatter [......] født på Harøy og nå i tjeneste hos Knut Jenssøn på Bolsøya i Romsdalen, kunngjør at hun har gitt Anders Knudssøn på Ulvestad på Sunnmøre fullmakt til på hennes vegne å tiltale ...

Kunngjøring, Odelsgods, Fullmakt, Tiltale, Skipper

Diplom ubb-1617-01-12

1643, 3. juni Møre og Romsdal, Skodje (?), Skar (?) skjøte

1643-06-03

Arnold Oluffssøn, Gjertrud Fanneløb, Berite Olufsdatter og Knut Andersøn Ertisvog har solgt deres odelsparter i gården Ertisvog til broren og frenden Anders Anderssøn Ulvestad. Thomas Pederssøn Brevik, lensmann i Vatne skipreide, Knud Tenfjord, lensmann i ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Lensmann

Diplom ubb-1643-06-03