1583, 12. september Bergen grunnbrev

1583-09-12

Anders Christiernssøn, borgermester i Bergen, og Bjørn Anderssøn til Stenalt, høvedsmann på Ålborghus og ombudsmann over Munkelivs Klosters gods og grunner, leier til Jens Thomessøn en av Munkeliv Klosters grunner, som ligger i Marken sønnenfor ...

Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Grunn, Leie ; (av grunn), Kloster, Hage, Høvedsmann ; (Ålborghus), Ombudsmann

Diplom ubb-1583-09-12