1647, 16. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1647-08-16

Claus Iverssøn Rafn, byfogd i Kjøbenhavn, m.fl. kunngjør, at Hans Dirich, Maurits og Augustus Dreyer, handelsmenn i byene Kjøbenhavn og Kjøge, har solgt alle deres lodder og anparter i en gård, som ligger sønnenfor Ammaggertorv ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Arv, Kirke, Bygård, Jordskyld, Handelsmann

Diplom ubb-1647-08-16