1609, 20. februar Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1609-02-20

Anders Michelsen, byfogd i Kjøbenhavn, Søffren Ibssen, bykemner, Johan Jellessen og Knud Hesselberg, borgere, og Mauritz Christenssen, byskriver i samme by, kunngjør, at Peder Pederssen med fullmakt fra sin husbond, Matthias Kalckauen, apoteker i Kjøbenhavn, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Betaling, Salg ; (gård), Hus, Bygning, Kirke, Fullmakt, Eiendom, Jordslyld, Fogd ; (byfogd), Byfogd ; (Kjøbenhavn), Bykemner, Borger ; (Kjøbenhavn), Byskriver, Apoteker

Diplom ubb-1609-02-20

1639, 4. november Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1639-11-04

Kong Christian IV kunngjør, at da Christoffer Pederssøn og Jurgen Nilssøn var blitt fradømt odelsgården Milde i Nordhordaland ved Bergen fordi de ikke hadde utlagt skatt og rettighet til ham og kronen i rett tid, ...

Kunngjøring, Dom, Odel, Leie, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Skatt, Innløsning, Odelsgård

Diplom ubb-1639-11-04

1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Christoffer Urne til Aarmarke, dansk rikskansler og befalingsmann på Dragholm, har solgt til jomfru Magrete Huitfeld og hennes arvinger gårder og gods i Hardanger len i Norge. Sigvart Gabrielsen til Kambo, befalingsmann over Tønsberg len, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)

Diplom ubb-1653-06-10

1631, 17. oktober Kjøbenhavn brev

1631-10-17

Brev fra gullsmedene i Kjøbenhavn til oldermenn og menige mestere i gullsmedlauget i Bergen. Bergengullsmedene har nemlig skrevet til dem om en ikke navngitt svenn, som ikke har arbeidet noen tid i håndverket i byen, ...

Mester, Laug, Gullsmed, Laugsartikler, Svenn, Oldermann, Gullsmedlaug, Laugskrå, Mesterprøve

Diplom ubb-1631-10-17

1647, 16. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (salg)

1647-08-16

Claus Iverssøn Rafn, byfogd i Kjøbenhavn, m.fl. kunngjør, at Hans Dirich, Maurits og Augustus Dreyer, handelsmenn i byene Kjøbenhavn og Kjøge, har solgt alle deres lodder og anparter i en gård, som ligger sønnenfor Ammaggertorv ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Arv, Kirke, Bygård, Jordskyld, Handelsmann

Diplom ubb-1647-08-16

1608, 16. juli Kjøbenhavn ordinans

1608-07-16

Kopi av Christian IV sin gullsmedordinans. Kong Christian IV kunngjør, at da det stadig forekommer forfalskning av det sølv gullsmedene i Danmark og Norge forarbeider, og som ofte blir betalt til kongen i form av ...

Kunngjøring, Betaling, Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Skrå, Lov, Sølv, Ordinans, Forfalskning, Skatt, Rentekammer, Riksråd, Råd ; (riksråd)

Diplom ubb-1608-07-16

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Kong Fredrik III kunngjør, at ettersom Tomis Tomissen, hans øverste renteskriver i Kjøbenhavn, på egne og andre renteskriveres vegne har utlånt 827 1/2 riksdaler og 4 skilling til garnisonens underhold, så pantsetter han på sine ...

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver

Diplom ubb-1659-08-05

1632, 19. november Kjøbenhavn kongebrev

1632-11-19

Christian IV skriver i et brev til håndverkere i Bergen, som har klaget til kongen over de skatter de blir pålagt for sine svenner og læregutter, at ettersom svennene og læreguttene jo vandrer fra sted ...

Mester, Klage, Konge ; (Danmark og Norge), Svenn, Skatt, Håndverker, Læregutt

Diplom ubb-1632-11-19

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn, sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring ...

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1632-12-29

1603, 10. juli Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1603-06-10

Kong Christian IV kunngjør, at da Borkort Nordenholt, født i Bremen, frykter i et brev til kongen for at han ikke får bruke sitt gulldmedembede i Bergen på like fot med byens andre gullsmeder, bevilger ...

Kunngjøring, Gullsmed, Konge ; (Danmark og Norge), Rettighet, Øvrighet, Gullsmedembede, Bevilgning

Diplom ubb-1603-06-10

1622, 17. mai Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1622-05-17

Kong Christian IV stadfester det makeskiftet avdøde statholder Enevold Kruse på Akershus slott hadde oppretter med Michel Jenssøn på Huseby i Lier. Han hadde overlatt til kongen og Norges krone gårdene, Håkenstad i Lunner, Berger ...

Gård, Skifte, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Stattholder

Diplom ubb-1622-05-17

1650, 8. juli Kjøbenhavn anbefalingsbrev lærebrev

1650-07-08

Besittere og samtlige mestre i possementmakerlauget i Kjøbenhavn utsteder anbefalings- og lærebrev for Abreham Thommessen som har tjent som læregutt i fire år hos Christian Thommessen.

Mester, Laug, Læregutt, Anbefalingsbrev, Lærebrev, Possmenmakerlauget, Besitter

Diplom ubb-1650-07-08