1587, 12. september Bergen grunnbrev

1587-09-12

Strange Jørgenssøn utleier på vegne av Hans Lindenow, lagdommer over nordre Jylland og forlenet med Munkelivs og St. Hanskirkens gods og grunner i Bergen, til Poueld Heliessøn, Bergens og Gulatings lagmann, en av St. Hanskirkens ...

Grunn, Lagmann, Leie ; (av grunn), Grunnleie, Gods, Hage, Lagdommer

Diplom ubb-1587-09-12