1631, 24. november Bergenhus kunngjøring ; (skifte)

1631-11-24

Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, kunngjør, at han på Kong Christian IV sin vegne foretok et makeskifte med Johan Johanssøn, sogneprest i Manger i Nordhordaland. Hr. Johan får etter egen begjæring jorden ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1631-11-24

1655, 23. november Bergen grunnbrev

1655-11-23

Severin Jenssøn, borgermester i Bergen og ombudsmann over Seims og Sandviks gods Nordenfjells, har på kongens vegne solgt til Johan Buckholdt i Bergen en av grunnene som tilhgøører disse gods og som ligger i Dreggen ...

Eiendomshandel, Sogneprest, Borgermester ; (Bergen), Salg ; (grunn), Grunnleie, Gods, Ombudsmann, Konge ; (Danmark og Norge), Kjøp ; (grunn), Stiftskriver

Diplom ubb-1655-11-23

1654, 7. oktober Bergenhus stadfesting ; (skifte)

1654-10-07

Ove Bjelke til Austrått, befalingsmann over Bergenhus len, stadfester på anmodning av Erik Iverssøn (Nordal), sogneprest i Leikanger, et makeskifte mellom ham og Knud Christopherssen Glad, sogneprest i Vik.

Skifte, Stadfesting, Sogneprest, Makeskifte, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1654-10-07

1659, 5. august Kjøbenhavn kunngjøring ; (kongelig)

1659-08-05

Kong Fredrik III kunngjør, at ettersom Tomis Tomissen, hans øverste renteskriver i Kjøbenhavn, på egne og andre renteskriveres vegne har utlånt 827 1/2 riksdaler og 4 skilling til garnisonens underhold, så pantsetter han på sine ...

Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Pantsetting, Jordgods, Kunngjøring ; (kongelig), Lån, Garnison, Renteskriver

Diplom ubb-1659-08-05

1632, 29. desember Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig) skifte

1632-12-29

Kong Christian IV stadfester det makeskifte Jens Juell til Lindberg, befalingsmann over Bergenhus len, gjorde på kongens vegne på Bergenhus 24. november 1631. Johan Johanssøn, sogneprest til Manger prestegjeld i Nordhordaland, fikk etter egen begjæring ...

Skifte, Sogneprest, Stadfesting ; (kongelig), Konge ; (Danmark og Norge), Makeskifte, Jord, Kirke, Prestebol, Befalingsmann ; (Bergenhus len)

Diplom ubb-1632-12-29

1636, 1. mars Hedemark, Nes, Hovinsholm kunngjøring ; (salg)

1636-03-01

Margrete Brockenhus til Hovinsholm kunngjør, at hun med samtykke av sin svoger Jens Bjelke til Austrått, Norges rikskansler og lensherre over Bergenhus len, har solgt til Søffren Christofferssøn i Bergen sin gård Østrebø i Eikefjorden, ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Rikskansler ; (Norge), Lensherre ; (Bergenhus)

Diplom ubb-1636-03-01

1659, 11. juli Bergenhus brev

1659-07-11

Slotsherre Ove Bjelkes svar på gullsmedenes klagebrev av 8. juli samme år. Han gir ordre om å stille gullsmedsvennene for retten så de kan bli straffet, og lover å utstede befaling til alle fogder i ...

Fogd, Gullsmed, Klage, Svenn, Forordning ; (kongelig), Slottsherre ; (Bergenhus), Straff, Rettsak, Befaling

Diplom ubb-1659-07-11