1658, 19. april Bergen skjøte

1658-04-19

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Borgermester ; (bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

Diplom ubb-1658-04-19

1605, 8. april Rogaland, Høyland, Lutsi kunngjøring ; (stevning)

1605-04-08

Rasmus Lauritssøn, sorenskriver over Stavanger len, Nils på Austråt, lensmann i Gann skipreide, Torkel på Gausel, lensmann i Jåtten skipreide, og 10 lagrettemenn kunngjør, at tre menn stevner Oluf Jacobssøn på Sviland og Nils på ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Lensmann, Stevning, Kvernebekk

Diplom ubb-1605-04-08

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a