1653, 10. juni Kjøbenhavn skjøte

1653-06-10

Christoffer Urne til Aarmarke, dansk rikskansler og befalingsmann på Dragholm, har solgt til jomfru Magrete Huitfeld og hennes arvinger gårder og gods i Hardanger len i Norge. Sigvart Gabrielsen til Kambo, befalingsmann over Tønsberg len, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Gods, Arving, Salg ; (gods), Rikskansler ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dragholm), Befalingsmann ; (Tønsberg len)

Diplom ubb-1653-06-10