1658, 19. april Bergen skjøte

1658-04-19

Herman Garman, tollforvalter Nordenfjells, toller og rådmann i Bergen samt ombudsmann over Lysekloster len, som av Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam, hadde kjøpt Seim og Sandvik gods med underliggende gårder i Bergenhus, Stavanger ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Borgermester ; (Bergen), Gods, Rådmann ; (Bergen), Ombudsmann, Kjøp ; (eiendom), Kommissær ; (kongelig), Tollforvalter, Toller, Skriver ; (slottskriver)

Diplom ubb-1658-04-19

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfesting på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Foruten Finne hovedgård i Gullfjerdingen åtting på Voss omfatter salget omkring 70 gårder og jordparter ...

Diplom ubb-1657-08-14b

1656, 2. desember Bergen skjøte

1656-12-02

Stincke Henriksdatter, Jan van de Veldes enke, utsteder skjøte på to sjøboder med underliggende grunn, som de to ytterste endeboder på nordre side i Smørsgården, som hennes avdøde mann på vegne av Mathias Winckell, handelsmann ...

Eiendomshandel, Skjøte, Salg ; (grunn), Grunn, Borger ; (Bergen), Overdragelse, Sjøbod, Salg ; (sjøbod), Gjeld, Handelsmann ; (Amsterdam)

Diplom ubb-1656-12-02