1658, 20. april Bergen brev

1658-04-20

Gullsmedene i Bergen skriver til øvrigheten om gullsmedsvennen Andreas N. som i vinter har tjent hos Anders Lucassøn, men som nå har fått avskjed for å reise til Holland. Istedenfor blir svennen enig med gullsmed ...

Laug, Gullsmed, Klage, Slottsherre ; (Bergen), Svenn, Borgerskap, Øvrighet, Gullsmedlaug, Laugskrå, Arbeidsavtale, Rettssak, Oberstløyntant

Diplom ubb-1658-04-20