Sliberget, Baiergården, Nordnes.

Sliberget ble i 1850 årene også kalt for Baiergården. Se kort under Baiergården. Se også Rasmus Rasmussens bok "Nordnesgutten" pag 56.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-198

Baiergården

Katalogkort ubb-bros-kt-b-1

Sliberget, artikler.

Artikkel om Sliberget og eiendommene der i Bergens Tidende 22. oktober 1932. A. Borg. Artikkel i Berens Tidende 18. april 1936. A. Berg.

Katalogkort ubb-bros-kt-s-199

Sliberget, navnet og gården.

Sliberget er en meget gammel gård, men navnet er utvilsomt eldre. Det kommer av sli, d.v.s. at her var glatte, slimete sjøvekster. Kansje var båtstøen her vanskelig fordi her var så glatt, men det kan vel også tenkes at ...

Katalogkort ubb-bros-kt-s-197

Sliberget

Adresse-Contoiret 17. januar 1780: "Udi Abraham Hielms Huus paa Sliebierget, er Under- værelserne at faae til leie anstundende Paaske. Jacob Mestmacher".

Katalogkort ubb-bros-kt-s-200