TeknikkSignatur: 1b3c914e-cb19-4445-a095-63bb25092d53


Grafiske trykk laget fra trykkeplater skåret i tre. Tidlige fotografiske reproduksjoner var ofte laget som xylografier.


comments powered by Disqus