TeknikkSignatur: 5456102b-b525-4c8c-854d-7778735595a0


Teknikken slik den er brukt i Billedsamlingens katalogisering innbefatter både acetat og polyesterfilm. Nitrat legges for seg.


comments powered by Disqus