TeknikkSignatur: 7ea55003-1387-43a2-b762-cee09e4862fa


Et digitalt født bilde. På Billedsamlingen kaller vi det et digitalt bilde når vi kun har en digital repro i samlingen.


comments powered by Disqus