TeknikkSignatur: db73ce65-ac69-44bd-88fa-6b9a5adb73a7


Computer til printer basert trykk. Blekk består av pulver eller væske og er i dråpe form. Størrelsen av dråpeformer bestemmer kontraster.


comments powered by Disqus