TeknikkSignatur: e63a3fd1-1af1-49bf-804e-c1f618380a2a


Fotomekanisk trykteknikk. Er der anvendt "crossline screen" ses rombiske blekk som prikker av samme størrelse. Ved "grained screen" ses et mønster av blekk i runde prikker.


comments powered by Disqus