[Marked i Ghana]

Bjørn Berland

[På tivoli]

Solveig Greve

[På tivoli]

Solveig Greve

[På tivoli]

Solveig Greve

[På tivoli]

Solveig Greve

[På tivoli]

Solveig Greve

[Festplassen]

Solveig Greve

[Ungene i Kjellersmauet]

Solveig Greve

Reglement for den Kongelige Borger-Garde i Bergen

Den Kongelige Borger-Garde i Bergen

[Festplassen]

Solveig Greve

Parti fra Seljord

Atelier K. Knudsen

Fra Ørstadvik, Søndmør

Atelier K. Knudsen

Fra Voss

Atelier K. Knudsen

Hotel Stalheim

Atelier K. Knudsen

Hotel Stalheim

Atelier K. Knudsen

Belestatuen paa Balholm

Atelier K. Knudsen

Parti fra Dale

Atelier K. Knudsen

Loenvandet i Nordfjord

Atelier K. Knudsen

Vatnahalsen Hotel

Atelier K. Knudsen

Bergensbanen: Parti fra Gjeilo

Atelier K. Knudsen