[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

Parti fra Fjösanger

K. Knudsen & Co.

Parti fra Fjôsanger

K. Knudsen & Co.

Minde pr. Bergen

K. Knudsen & Co.

Ivar Aasen

Andreas Mathias Anderssen

Johan Irgens Hansen

Brødr. Larm

Hildur Nilsen Prahl

Johan von der Fehr

Agnes Steineger

Johan von der Fehr

Petrea Bødtker

Marcus Selmer

Ella Ellertsen

Marcus Selmer

Edvard Brandes

Hansen & Weller

Parti fra Minde

K. Knudsen & Co.

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

[Wallendahl]

Atelier KK

Frudalssæteren i Sogndal

Paul Eduard Ritter

Fra Nordfjord

Mittet & Co.

Hardanger. Eide

Axel Lindahl

Hardanger. Eide

John Fredriksons Eftf.

Eide, Hardanger

Mittet & Co.

Haukeliseter

Ukjent

Norge - Haukelidsæter

Oppi kortforlag

[Områdebilde]

Atelier KK

[Trær og gjerde]

Atelier KK