Godstog 14


Olaf Martin Peder Væring

Trondhjem. Jernbanebroen

Jernbanebro, Kabinettfotografi, Godstog

Knud Knudsen

Parti ved Asker mellem Kristiania og Drammen.

Jernbane, Jernbanestasjon, Bro, Bolighus, Jernbaneskinner, Godstog

Atelier KK

[Godstog]

Jernbanebro, Stillas, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Damplokomotiv, Godstog

Atelier KK

[Mudderpram/Kranbåt ved jernbanetomten ved store Lungegårdsvann.]

Mann, Vann, Jernbaneskinner, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Atelier KK

[Jernbanetomten ved Store Lungegårdsvann]

Mann, Lekter, Jernbaneskinner, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Atelier KK

[Jernbanetomten ved Store Lungegårdsvann]

Mann, Lekter, Jernbaneskinner, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Atelier KK

[Jernbanetomten ved Store Lungegårdsvann]

Mann, Jernbaneskinner, Godstog, Kranbåt, Kabelhjul

Atelier KK

[Tog med passasjerer på stasjon. Melkespann på perrongen]

Tog, Gutt, Godstog

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Kran, Barn og andre voksne, Sildefiske, Godstog, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Godsekspedisjon, Jernbanen]

Tog, Snø, Vinter, Lastebil, Jernbanevogn, Godstog

K. Knudsen & Co.

Bergensbanen: Finse. ( Maaneskinsbillede opt. Aften kl. 11 den 27/12-1909

Jernbane, Jernbanestasjon, Snø, Postkort, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Godstog

K. Knudsen & Co.

Bergen: Jernbanestation

Tog, Jernbanestasjon, Postkort, Klokke/ur, Togpassasjerer, Lokomotiv, Godstog

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

Fabrikk, Lastebil, Personbil, Jernbaneskinner, Godstog, Sjokoladefabrikk

Norvin Reklamefoto

Robertson Nordisk A/S

1965-01-21

Fabrikk, Eksteriør, Jernbaneskinner, Godstog, Sjokoladefabrikk