Bokhistorie 7

Samlinger knyttet til Bokhistorie

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-1908-B

Arthur Rackham; Arthur Quiller-Couch

Arthur Rackham's book of pictures ; with an introduction by Arthur Quiller- Couch

Bokhistorie, Bokillustrasjoner, England, Illustrasjoner, Barnelitteratur

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 1

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskripter

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 2

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskripter

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 3

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskripter

Wilhelm Frimann Koren Christie

Fortegnelse over endeel i Bergen trykte Bøger, Pjecer og Manuskripter, som jeg Tid efter anden har indsamlet og som jeg har givet til det Bergenske Museum - 4

1800-tallet, Bergen, Bokhistorie, Historie, Manuskripter

Jens Fredrik Schroeter

Den norske almanak 1804-1903

Almanakker, Bokhistorie

Jens Fredrik Schroeter

Den norske amanak 1804-1903.

Almanakker, Bokhistorie