Støttemur 8


Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Residential Building, Byggeplass, Building site, Nybygg, Stillas, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Odde seet fra den nye Vei ved Eidesfossen i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Kirke, Elv, Vei, Stabbestein, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Skjærven i Hardanger

Vei, Rekkverk, Støttemur

Knud Knudsen

Vastunsfossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Elv, Støttemur

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Worker, Hest, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Skur, Trillebår, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Bolighus, Residential Building, Valseverk, Brakker, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Valseverk, Brakker, Gravemaskin, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Trench, Anleggsbane