Støttemur 8


Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Nybygg, Byggeplass, Stillas, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Odde seet fra den nye Vei ved Eidesfossen i Hardanger.

Fjell, Bygd, Fjord, Kirke, Elv, Vei, Stabbestein, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Skjærven i Hardanger

Vei, Rekkverk, Støttemur

Knud Knudsen

Vastunsfossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Elv, Støttemur

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Hest, Bolighus, Skur, Trillebår, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Bolighus, Skur, Brakker, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Skur, Industriutbygging, Støttemur, Valseverk, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane