Støttemur 8


Gustav Brosing

Laksevåg, nybygg

Bolighus, Byggeplass, Nybygg, Stillas, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Odde seet fra den nye Vei ved Eidesfossen i Hardanger.

Fjell, Kirke, Vei, Bygd, Fjord, Elv, Stabbestein, Støttemur

Knud Knudsen

Parti af Skjærven i Hardanger

Vei, Rekkverk, Støttemur

Knud Knudsen

Vastunsfossen, Odde i Hardanger.

Fjell, Elv, Støttemur

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Arbeider, Trillebår, Hest, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Fjell, Brakke, Bolighus, Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen]

1916-09-22

Fjell, Brakke, Jernbaneskinner, Valseverk, Gravemaskin, Stolpe, Industriutbygging, Støttemur, Steinbrudd, Metalvarefabrikker, Grøft

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Valseverk, Skur, Industriutbygging, Støttemur, Metalvarefabrikker, Grøft, Anleggsbane