Leddyr 2


Axel Boeck

Tvende nye parasitiske krebsdyr, artotrogus orbicularis og asterocheres Liljeborgii

Zoologi, Marinbiologi, Leddyr, Krepsdyr

Michael Sars

Beskrivelse over Lophogaster typicus : en mærkværdig form af de lavere tiføddede krebsdyr

Zoologi, Marinbiologi, Leddyr, Krepsdyr