Ingeniørforretninger 9


Atelier KK

[Torvallmenningen 15-25, før brannen 1916]

Gate, Balkong, Reklameskilt, Barber- og frisørsalong, Forretningsgård, Vindu, Offentlige kontorer, Ingeniør, Frisør-& barberforretninger, Ingeniørforretninger, Garveri og lærforretning, Garvere

Atelier KK

[Teknisk tegning]

1925-09-14

Ingeniør, Ingeniørforretninger

Atelier KK

[Teknisk tegning]

1925-09-14

Ingeniør, Ingeniørforretninger

Atelier KK

[Interiør. Et kontrollpanel, telefonsentral, brann- eller innbruddsalarm]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør. Kontrollpanel, telefonsentral, brann- eller innbruddsalarm]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning, Brannalarm

Atelier KK

[Interiør med sikringspanel eller annet elektriskpanel]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør med et sikringspanel eller annet elektrisk panel ca. 1926]

Ingeniørforretninger, Sikringsskap, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Interiør. Elektrisk kontrollbord. Sentralbord ?]

Sentralbord, Ingeniørforretninger, Ingeniørforretning

Atelier KK

[Svaneapoteket]

Optiker, Balkong, Arkitekt, Forretningsgård, Vindu, Gjenreising og sanering, Apotek, Apoteker, Pilaster, Ingeniør, Arkitekter, Ingeniørforretninger, Optikere