Slåttefolk 14


Oscar Hansen

Slåttefolk, Grimstad, Osterø

1904-07-30

Kvinne, Barn, Gård, Mann, Hesje, Barn i arbeid, Høybør, Rive, Slåttefolk

Oscar Hansen

[Slåttefolk på Grimstadgrenden, Osterøy]

Kvinne, Barn, Gård, Hesje, Rive, Slåttefolk

[Slått]

Gutt, Ljå, Slåttefolk

Ukjent

[Høyonn]

Barn og familie, slektninger, Hund, Gårdsdrift, Gutt, Høyonn, Rive, Hesjing, Slåttefolk

Hildegard Martens

Storetvedt

Kvinne, Gård, Mann, Bolighus, Høyonn, Rive, Slåttefolk

Hildegard Martens

Storetvedt

Høyonn, Slåttefolk

A. Tellefsen

[Slåttefolk]

Kvinne, Mann, Gruppeportrett, Arbeidsklær, Rive, Slåttefolk

Ukjent

[Landmålere]

Kvinne, Mann, Kjole, Gruppe, Rive, Slåttefolk, Landmålingsutstyr, Landmåler

Knud Knudsen

Parti fra Geirangerfjorden i Søndmør

Fjord, Gutt, Slåttefolk

Knud Knudsen

[Høhæsjeng. Hardanger]

Kvinne, Fjell, Gård, Mann, Gutt, Hesje, Hesjing, Slåttefolk

Knud Knudsen

Høslaat

Fjord, Gård, Slåttefolk

Knud Knudsen

Vang seet fra Steile i Valders

Bygd, Innsjø, Hesje, Slåttefolk

Sofus Madsen

[Slåttonn på Kanonhaugen]

Familie og slekt, Høyonn, Ljå, Rive, Slåttefolk

Truls Wiel Wilson

Nedre Halhjem, Os

Hest, Hesje, Barn i arbeid, Barn og foreldre, Fjording, Arbeidsdoning, Hesjing, Slåttefolk