Slåttefolk 14


Oscar Hansen

Slåttefolk, Grimstad, Osterø

1904-07-30

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gård, Mann, Man, Hesje, Barn i arbeid, Children at work, Høybør, Rive, Slåttefolk

Oscar Hansen

[Slåttefolk på Grimstadgrenden, Osterøy]

Kvinne, Woman, Barn, Child, Gård, Hesje, Rive, Slåttefolk

Eduard Wilhelm Moss

[Slått]

Gutt, Boy, Ljå, Slåttefolk

Ukjent

[Høyonn]

Barn og familie, slektninger, Hund, Gårdsdrift, Gutt, Boy, Høyonn, Rive, Hesjing, Slåttefolk

Hildegard Martens

Storetvedt

Kvinne, Woman, Gård, Mann, Man, Bolighus, Residential Building, Høyonn, Rive, Slåttefolk

Hildegard Martens

Storetvedt

Høyonn, Slåttefolk

A. Tellefsen

[Slåttefolk]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Mann, Man, Arbeidsklær, Rive, Slåttefolk

Ukjent

[Landmålere]

Kvinne, Woman, Mann, Man, Dress, Kjole, Gruppe, Group, Rive, Slåttefolk, Landmålingsutstyr, Landmåler

Knud Knudsen

Parti fra Geirangerfjorden i Søndmør

Fjord, Gutt, Boy, Slåttefolk

Knud Knudsen

[Høhæsjeng. Hardanger]

Kvinne, Woman, Gård, Fjell, Mann, Man, Gutt, Boy, Hesje, Hesjing, Slåttefolk

Knud Knudsen

Høslaat

Gård, Fjord, Slåttefolk

Knud Knudsen

Vang seet fra Steile i Valders

Bygd, Innsjø, Hesje, Slåttefolk

Sofus Madsen

[Slåttonn på Kanonhaugen]

Familie og slekt, Høyonn, Ljå, Rive, Slåttefolk

Truls Wiel Wilson

Nedre Halhjem, Os

Hest, Hesje, Barn i arbeid, Children at work, Barn og foreldre, Fjording, Arbeidsdoning, Hesjing, Slåttefolk