Støpegodshandel 8


Atelier KK

[Bryggen]

Gatelys, Gate, Hestekjerre, Lastebil, Forretningsgård, Manufakturhandel, Musikkhandel, Karnapp, Trekjørel, Manufakturforretninger, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Maskinforretninger

Atelier KK

[Bryggen]

Gate, Hestekjerre, Mann, Balkong, Forretningsgård, Vindu, Musikkhandel, Karnapp, Dampskibsekspeditioner, Musikaliehandlere, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Taklampe, Ovn, Butikkinteriør, Vindeltrapp, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Interiør fra F.G. Amundsens butikk]

Lampe, Ovn, Peis, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Fra F.G. Amundsens butikk]

Mann, Søyler, Lampe, Ovn, Butikkinteriør, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Interiør kontor, F.G.Amundsen]

Kontor, Office, Mann, Skrivebord, Arkivskap, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger

Atelier KK

[Solheimsgaten 7 ca. 1921]

Arbeider, Hest, Hestekjerre, Fabrikk, Trelasthandel, Støpegodshandel, Støpegodsforretninger, Sagbruk- & trælastforretninger

Olai Schumann Olsen

[Hansavogn utenfor Hjortegårården, Bryggen]

Hest, Yrkesklær, Gate, Mann, Trekasse, Lastebil, Forretningsgård, Håndkjerre, Bryggerivogn, Arbeidsdoning, Agentur og kommisjonsforretning, Støpegodshandel