Feminisme 1


Hanna Andresen Butenschøn

Om Ægteskabsidéen i Fruen fra Havet. (En Kvinderøst.)

Ekteskap, Litteraturkritikk, Feminisme, Likestilling