Trolleybuss 11


Gustav Brosing

[Bryggen]

Lastebil, Varebil, Forretningsgård, Trolleybuss

Gustav Brosing

[Brannstasjonen]

By- og småsteder, Gate, Brostein, Personbil, Brannstasjon, Trafikklys, Parkeringsplass, Trolleybuss

[Strandgaten]

Kvinne, Gate, Barnevogn, Personbil, Reklameskilt, Trolleybuss, Urmaker, Skoforretning

Gustav Brosing

[Professor Hansteens gate]

Gatelys, Bro, Lastebil, Brostein, Varebil, Industribygning, Trolleybuss, Bensinstasjon

J. Meulmann

[Absalon Beyers gate. Bergens-Sporveis første trolleybuss, linje 5]

1955-03-26

Gatelys, Gate, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Steinhelle, Trolleybuss

Enoch Djupdræt

[Bryggen, Bergen]

By- og småsteder, Brostein, Trolleybuss, Lagerskur

Enoch Djupdræt

Bryggen, Bergen.

Sykkel, Buss, Lastebil, Personbil, Fjordabåt, Trolleybuss, Budsykkel

Atelier KK

[Torgallmenningen vestover]

By- og småsteder, Buss, Lastebil, Personbil, Børs, Trolleybuss

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager

Atelier KK

[Fra Dokkeskjærskaien]

1955-04-28

Kaianlegg, Fraktefartøy, Kiosk, Havneskur, Trolleybuss, Heisekran, Havnelager