Byggevarehandel 18


Gustav Brosing

Laksevåg, Florvåg bruk

1961-02-11

Gatelys, Gate, Lagerhus, Byggevarehandel

Ukjent

Hest, Hestekjerre, Sjøbod, Trelast, Byggevarehandel

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Hestekjerre, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Hestekjerre, Reklameskilt, Sjøbod, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Arbeidsklær, Skyggelue, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. A/S Voss Skiferbrud]

Portal, Steinhelle, Helletak, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. A/S Voss Skiferbrud]

Portal, Steinhelle, Helletak, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør, Hall, med skiferheller og søyler]

1925-02-17

Dør, Søyler, Hall, Byggevarehandel, Sofa, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, med skiferfliser på gulvet]

1925-02-17

Trapp, Vindu, Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, trapp]

Trapp, Vindu, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, hall med trapp]

1926-04-22

Trapp, Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Vindusutstilling]

Spiker, Byggevarehandel, Vindusutstilling

Norvin Reklamefoto

[Florvaag Bruk A/S]

Mann, Lastebil, Treplank, Trelast, Byggevarehandel

Norvin Reklamefoto

[Florvaag Bruk A/S]

Lastebil, Treplank, Trelast, Byggevarehandel