Byggevarehandel 18


Gustav Brosing

Laksevåg, Florvåg bruk

1961-02-11

Gatelys, Gate, Lagerhus, Byggevarehandel

Ukjent

Hest, Sjøbod, Hestekjerre, Trelast, Byggevarehandel

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Hestekjerre, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Gatelys, Hest, Brygge, Robåt, Reklameskilt, Sjøbod, Tønne, Trematerialer, Stige, Kran, Hestekjerre, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Worker, Skyggelue, Arbeidsklær, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Arbeidslag hos Skifer & Byggeartiklecomp]

Arbeider, Worker, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. A/S Voss Skiferbrud]

Steinhelle, Portal, Helletak, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale. A/S Voss Skiferbrud]

Steinhelle, Portal, Helletak, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør fra utstillingslokale.]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Utstillingslokale. Produkter fra Eduard Fett & Co. Takpapp]

Byggevarehandel, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Interiør, Hall, med skiferheller og søyler]

1925-02-17

Dør, Søyler, , Hall, Byggevarehandel, Sofa, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, med skiferfliser på gulvet]

1925-02-17

Vindu, Trapp, , Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, trapp]

Vindu, Trapp, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Interiør, hall med trapp]

1926-04-22

Trapp, , Hall, Byggevarehandel, Steinfliser, Steinhuggeri, Skifer- & takstensforretninger

Atelier KK

[Vindusutstilling]

Spiker, Byggevarehandel, Vindusutstilling

Norvin Reklamefoto

[Florvaag Bruk A/S]

Mann, Man, Lastebil, Trelast, Byggevarehandel, Treplank

Norvin Reklamefoto

[Florvaag Bruk A/S]

Lastebil, Trelast, Byggevarehandel, Treplank