Afghanistan 12


Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Vann, Herat.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: husholds viabilitetsproblemer, bofasthet og flytting.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: sirkulasjon av bruksrettigheter i jord, bofasthet og flytting.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: Geografisk mønster i personallsirkulasjonen i regionen. regionen som arbeidsmarked.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Økonomi: fordeling av jordbruksproduksjonen.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Religion Herat.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Lokalsamfunn.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Korrespondanse, notater.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Herat, Afghanistan 1971-1972. Kart Afghanistan.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Pakistan og Iran 1981.Feltdagbok 14.6-25.6.1981.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Reidar Grønhaug

Feltarbeid i Pakistan og Iran 1981.Feltdagbok 26.6-7.7 1981.

Feltarbeid, Afghanistan, Feltbok, Sosialantropologi

Ernest Franklin Fox

Travels in Afganistan 1937-1938

Historie, Geografi, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, 1900-tallet, Afghanistan