Sakristi 10


Atelier KK

[Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet]

1928-12-29

Kirke, Gravplass, Snø, Arkitekt, Tre, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

Kirke, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest]

Kirke, Arkitekt, Gravstein, Steinhelle, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.]

Kirke, Arkitekt, Steintrapp, Varebil, Tønne, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest]

Kirke, Snø, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst]

Kirke, Motorsykkel, Arkitekt, Steintrapp, Vindu, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Sakristiet og kirken sett fra sør-vest]

1928-12-29

Kirke, Arkitekt, Vindu, Steinmur, Helletak, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra øst.]

1928-01-01

Kirke, Snø, Arkitekt, Tre, Vindu, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Vindu, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Vindu, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi