Sakristi 10


Atelier KK

[Fana kirke sett fra øst. Korets østmur og sakristiet]

1928-12-29

Vindu, Snø, Kirke, Arkitekt, Tre, Gravplass, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør, Fana Kirke. Sett fra sør-vest.]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirkens sørside og sakristi sett fra vest]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Gravstein, Steinhelle, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst.]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Steintrapp, Varebil, Tønne, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Kirke og sakristi sett fra sørvest]

Vindu, Snø, Kirke, Arkitekt, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra sør-øst]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Motorsykkel, Steintrapp, Steinmur, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Sakristiet og kirken sett fra sør-vest]

1928-12-29

Vindu, Kirke, Arkitekt, Steinmur, Helletak, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Korets østmur og sakristiet sett fra øst.]

1928-01-01

Vindu, Snø, Kirke, Arkitekt, Tre, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

Vindu, Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Bjelke, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi

Atelier KK

[Interiør fra sakristiet i Fana kirke]

1928-12-29

Vindu, Kirke, Arkitekt, Kirkeinteriør, Kirkebenk, Arkitekter, Sakristi