Prestegårder 6

Samlinger knyttet til Prestegårder

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0777-A
  • ubb-ms-0777-L
  • ubb-ms-0777-N

Diplom datert 1530, 15. september. Stavanger

1530-09-15

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Prestegårder

Avskrift av diplom datert 1531, 11. april. Austråt (Ørlandet, Sør Trøndelag)

1531-04-11

Middelalderen, 1500-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Kirkehistorie, Jordegods, Prestegårder, Gjeld, Pantebrev

Catharine Hermine Kølle

Utsnitt av "Ullensvangs Kirke og Præstegaard."

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

Uldvigs Kirke og Præstegaard.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

'Ullensvangs Præstegaard'

Prospekt, Akvarell, Malerkunst, Prestegårder

Catharine Hermine Kølle

Ullensvangs Kirke og Præstegaard.

Prospekt, Kirke, Malerkunst, Prestegårder