Bryting 8


Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Landskap, Militærleir, Soldat, Vei, Militæruniform, Telt, Kontaktkopi, Grøft, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Turban, Turban, Observasjonspost, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Egypt/Gaza 1959]

By- og småsteder, Soldat, Flag, Flagg, Militæruniform, Sjø, Bading, Bil, Car, Soldathjelm, Våpen, Kontaktkopi, Strand, Skilt, Vaktsoldat, Hovedkvarter, Mellomformat, Publiserte bilder, FN, UNEF, Minaret, Bryting

Jørgen Grinde

[FN i Gaza 1959]

Mat, Landskap, Kvinne, Barn, By- og småsteder, Militærleir, Soldat, Vei, Flag, Flagg, Telt, Mann, Kontaktkopi, 35 mm, FN, UNEF, Turban, Turban, Observasjonspost, Bryting

Knoop

[Utendørs brytestevne]

Idrett, Folkemengde, Bryting

Knoop

[Utendørs brytestevne]

Idrett, Folkemengde, Bryting

Knoop

[Brytekamp]

Idrett, Folkemengde, Bryting

Ralph L. Wilson

Alexander og Sverre som idrætsmend i haven sept. 1925

Ungdom, Gutt, Kortbukse, Kamerater, Bryting

Ralph L. Wilson

Alexander og Sverre som idrætsmend i haven sept. 1925

1925-09-01

Ungdom, Gutt, Kortbukse, Kamerater, Bryting