Kontorrekvisita 15


Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Shop, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Centrum, Kontorer

Kontor, Office, Kvinne, Woman, Kvinner i arbeid, Women at work, Kontorist, Trikotasjefabrikk, Skrivemaskin, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

F. Beyer bok og papirhandel

1957-02-19

Reklamefoto, Bokhandel, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat, Kontorrekvisita, Glassmonter

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interiør, Interior, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interiør, Interior, Briller, Fotografi, Mann, Man, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Arkivar

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interiør, Interior, Briller, Fotografi, Mann, Man, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Arkivar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Arkivar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Arkivar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Universitetsbibliotekar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Kortkatalog, Universitetsbibliotekar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Kortkatalog, Universitetsbibliotekar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Overbibliotekar, Kontorrekvisita