Kontorrekvisita 16


Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Atelier KK

[Interiør, butikk]

Kontormaskiner og -utstyr, Butikk, Safe, Skrivebord, Butikkinteriør, Skrivemaskin, Kontorrekvisita, Arkivskap

Norvin Reklamefoto

Centrum, Kontorer

Kontor, Office, Kvinne, Kvinner i arbeid, Kontorist, Trikotasjefabrikk, Skrivemaskin, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

F. Beyer bok og papirhandel

1957-02-19

Reklamefoto, Bokhandel, Butikkinteriør, Disk, Kassaapparat, Glassmonter, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita

Norvin Reklamefoto

[Kontor, Emaljeverket A/S]

Interiør, Kontor, Office, Stol, Reklamefoto, Pult, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interiør, Briller, Fotografi, Mann, Universitetsbibliotek, Arkivar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen]

Interiør, Briller, Fotografi, Mann, Universitetsbibliotek, Arkivar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Arkivar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Arkivar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Universitetsbibliotekar

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita, Universitetsbibliotekar, Kortkatalog

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Bibliotekar, Kontorrekvisita

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Kontorrekvisita, Universitetsbibliotekar, Kortkatalog

Solveig Greve

[Kaffebesøk på Billedsamlingen.]

1975-09-08

Kaffeselskap, Universitetsbibliotek, Overbibliotekar, Kontorrekvisita

Trygve Schønfelder

Skillingsbanken

1972-01-11

Kontorbygg, Bank, Kontorrekvisita, Resepsjon, Kontorutstyr