Sel 4


Ukjent

[Sel i dammen ved biologisk stasjon, Marineholmen]

Forskning, Forskningsstasjon, Biologi, Havforskningskursene i Bergen, Sel

Marcus Selmer

[Utstilling med arktiske dyr og fugler]

Utstilling, Fugler, Sel, Isbjørn

Einar Alf Hjorth Johansen

[Seilskute og sel i isen]

Skip, Is, Hvalfangst, Sel

Eduard Wilhelm Moss

[Sel i dammen ved biologisk stasjon, Marineholmen]

Bro, Mann, Hatt, Sel