Smalgang 50


Olaf Andreas Svanøe

Enhjörningsgaarden nedover

Mann, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Olaf Andreas Svanøe

[Leppen]

Trehusbebyggelse by, Tønne, Håndkjerre, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Smalgang

Gustav Brosing

[Nedre Dynnersmug 10 (til høyre)]

1961-03-26

Bolighus, Smau, Smalgang

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Arbeider, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Mittet & Co.

Bergen. Fra Tyskebryggen

Postkort, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Arbeider, Postkort, Mann, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tradisjonell byggeskikk, Tørrfisklager

K. Knudsen & Co

Bredsgaarden på Tyskebryggen

Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Smalgang

Atelier KK

[Fiskekasser lastes på bil]

By- og småsteder, Arbeider, Trekasse, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Varebil, Smalgang, Fiskeeksport

Atelier KK

Bergen: Fra Bredsgården

By- og småsteder, Arbeider, Bro, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang, Hestekjøretøy

Atelier KK

Bergen, Gaard paa Tyskebryggen

Hest, Bro, Mann, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Arbeider, Fiskehandel, Mann, Bowlerhatt, Vogn, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Dress, Smalgang

Atelier K. Knudsen

Bergen:Bredsgaarden paa Tyskebryggen.

Postkort, Mann, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Engelgården]

By- og småsteder, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Steinhelle, Tønne, Håndkjerre, Havneskur, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Håndkjerre, Bakgård, Tretrapp, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (øvre del)]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Bakgård, Havneskur, Smalgang

[Bredsgården (midtre del)]

Gatelys, By- og småsteder, Fiskeri-handel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården (bakre del)]

By- og småsteder, Hestekjerre, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Bakgård, Striesekk, Smalgang, Jernvarehandel

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trebro, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Leppen]

By- og småsteder, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården etter 1928, Bryggen]

By- og småsteder, Fiskehandel, Mann, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fisk, Yrkesklær, Fiskehandel, Mann, Gutt, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Herrehatt, Vekt

Olai Schumann Olsen

[Sjøbod, Slottsgaten]

By- og småsteder, Arbeider, Yrkesklær, Mann, Sjøbod, Brostein, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Skutevikens smalgang]

By- og småsteder, Bolighus, Jente, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Leketrillebår

Olai Schumann Olsen

[Engelgården]

Gatelys, By- og småsteder, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Hjortegården, Bryggen]

By- og småsteder, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel, Kjeksfabrikk

Olai Schumann Olsen

Søstergaarden

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Tønne, Håndkjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Håndkjerre, Striesekk, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bellgården (bakre del)]

By- og småsteder, Snø, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Trekasse, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Brostein, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)]

By- og småsteder, Hest, Hestekjerre, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (nedre del)]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Svensgården (bakre del)]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Takrenne

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Håndkjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (midtre/nedre del)]

By- og småsteder, Trehusbebyggelse by, Smalgang