Smalgang 50


Olaf Andreas Svanøe

Enhjörningsgaarden nedover

Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Olaf Andreas Svanøe

[Leppen]

Trehusbebyggelse by, Tønne, Håndkjerre, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Smalgang

Gustav Brosing

Bryggen

By- og småsteder, Cities and villages, Smalgang

Gustav Brosing

[Nedre Dynnersmug 10 (til høyre)]

1961-03-26

Bolighus, Residential Building, Smau, Smalgang

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Arbeider, Worker, Postkort, Mann, Man, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Mittet & Co.

Bergen. Fra Tyskebryggen

Postkort, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Arbeider, Worker, Postkort, Mann, Man, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tradisjonell byggeskikk, Tørrfisklager

K. Knudsen & Co.

Bredsgaarden på Tyskebryggen

Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Smalgang

Atelier KK

[Fiskekasser lastes på bil]

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Trekasse, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Varebil, Smalgang, Fiskeeksport

Atelier KK

Bergen: Fra Bredsgården

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang, Hestekjøretøy

Atelier KK

Bergen, Gaard paa Tyskebryggen

Hest, Bro, Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Arbeider, Worker, Mann, Man, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Forretningsgård, Tønne, Dress, Suit, Smalgang, Vogn, Bowlerhatt

Atelier K. Knudsen

Bergen:Bredsgaarden paa Tyskebryggen.

Postkort, Mann, Man, Trehusbebyggelse by, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Engelgården]

By- og småsteder, Cities and villages, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bellgården, Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Steinhelle, Tønne, Håndkjerre, Havneskur, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). Før brannen i 1958.]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Håndkjerre, Bakgård, Tretrapp, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (øvre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Bakgård, Havneskur, Smalgang

[Bredsgården (midtre del)]

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Fiskeri-handel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården (bakre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Bakgård, Hestekjerre, Striesekk, Smalgang, Jernvarehandel

Olai Schumann Olsen

[Jacobsfjorden (midtre del). 1945-1958]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trebro, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Jacobsfjorden (øvre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Tønne, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen. Leppen]

By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bredsgården etter 1928, Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Olai Schumann Olsen

Fra Bellgaarden mot Jacobsfjorden

Fisk, Mann, Man, Fiskehandel, Gutt, Boy, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Forkle, Tønne, Sixpence, Håndkjerre, Smalgang, Yrkesklær, Herrehatt, Vekt

Olai Schumann Olsen

[Sjøbod, Slottsgaten]

Arbeider, Worker, By- og småsteder, Cities and villages, Mann, Man, Sjøbod, Brostein, Smalgang, Yrkesklær

Olai Schumann Olsen

[Skutevikens smalgang]

By- og småsteder, Cities and villages, Jente, Girl, Bolighus, Residential Building, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Leketrillebår

Olai Schumann Olsen

[Engelgården]

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Hestekjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Hjortegården, Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Fiskehandel, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Skinn og lærhandel, Kjeksfabrikk

Olai Schumann Olsen

Søstergaarden

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Havnebod, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Tønne, Håndkjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Håndkjerre, Striesekk, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bellgården (bakre del)]

Snø, By- og småsteder, Cities and villages, Trekasse, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggegård]

Trekasse, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Brostein, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Jacobsfjorden (nedre del)]

Hest, By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Tønne, Hestekjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (nedre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Svensgården (bakre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Takrenne

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Håndkjerre, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang

Olai Schumann Olsen

[Bryggen, Bredsgården (midtre/nedre del)]

By- og småsteder, Cities and villages, Trehusbebyggelse by, Smalgang