Stamboksblad 1

Samlinger knyttet til Stamboksblad

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0012
  • ubb-ms-0790-B
  • ubb-ms-0790-B-3
  • ubb-ms-0790-C-6
  • ubb-ms-0790-D-4
  • ubb-ms-0832
  • ubb-ms-0862-3

Det kongelige Norske Videnskabers – Selskabs Antiqvitets Fortegnelse med Alphabetisk Register

1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselsk. vedk. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter