Stamboksblad 1

Samlinger knyttet til Stamboksblad

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0012
  • ubb-ms-0790-B
  • ubb-ms-0790-B-3
  • ubb-ms-0790-C-6
  • ubb-ms-0790-D-4
  • ubb-ms-0832
  • ubb-ms-0862-3

Det kongelige Norske Videnskabers – Selskabs Antiqvitets Fortegnelse med Alphabetisk Register

1800-tallet, Vitenskap, Norge, Foreninger og selskaper etc. ang., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Norske videskabers selskab (i Trondhjem), Trondhjems videnskapsselskap. (Det norske Videnskabers Selskab), Stamboksblad, Det kongelige norske videnskabers selskab, Oldsaker, Antikvitetssamling, Antikviteter