Jernbanetunnel 28


Paul Eduard Ritter

Bergensbanen. Ved Sverrestien.

Landskap, Landscape, Postkort, Jernbane, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Hulda Bentzen Forlag, Voss

Fra Bergensbanen. Kleivatunnellen og Ørnebergstunnellen.

Landskap, Landscape, Postkort, Jernbane, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Kristen Dverhagen Irgens

Ved Fjeldberg

1909-07-25

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Ku, Mann, Man, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Kristen Dverhagen Irgens

Ustekveika

1909-07-25

Landskap, Landscape, Kvinne, Woman, Mann, Man, Elv, Vei, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Paul Eduard Ritter

Bergensbanen. Ved Sverrestien

Landskap, Landscape, Postkort, Bergensbanen, Jernbanetunnel

F. M. & Co.

Norge. Fra Vossebanen

Landskap, Landscape, Postkort, Vossebanen, Jernbanetunnel, Dresin

Marcus Selmer

Vossebanen ved Evanger.

Landskap, Landscape, Jernbane, Tunnel, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Hettetunnelen ved Stanghelle stasjon]

Jernbane, Fjell, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunell under bygging. To menn i arbeid ca. 1927]

Arbeider, Worker, Jernbane, Vann, Telefonstolpe, Jernbaneanlegg, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging 1927]

Jernbane, Vann, Jernbaneskinner, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging ca. 1927]

Jernbane, Telefonstolpe, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging ca. 1927]

Jernbane, Vann, Stillas, Jernbaneskinner, Jernbaneanlegg, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Arbeider, Worker, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Arbeider, Worker, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Arbeid med tunnel]

1932-02-09

Arbeider, Worker, Stige, Vossebanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co.

[Dresin gjennom jernbanetunnel]

Snø, Mann, Man, Bergensbanen, Jernbanetunnel, Dresin

K. Knudsen & Co.

[Fra Bergensbanen]

Snø, Vinter, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co.

[Snørydding]

Snø, Mann, Man, Snømåking, Bergensbanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co.

[Bergensbanen]

Snø, Vinter, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Knud Knudsen

[Jernbaneanlegg i dalføre]

Fjell, Kulturlandskap, Tregjerde, Tunnel, Jernbaneskinner, Dal, Jernbaneanlegg, Dalføre, Jernbanetunnel

Knud Knudsen

Tunnellen ved Valstad

Tregjerde, Jernbaneskinner, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co.

Fra Vossebanen

Postkort, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Jernbanetunnel]

Bergensbanen, Jernbanetunnel

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Jernbanetunnel

Ralph L. Wilson

Parti Bergensbanen, høifjellet

Fjell, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel