Jernbanetunnel 32


Borthen (øyelege)

Fra Myrdalens station mod Flaam, tilhøire styvetunnelen?

Landskap, Jernbane, Jernbanetunnel

Paul Eduard Ritter

Bergensbanen. Ved Sverrestien.

Landskap, Jernbane, Postkort, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Hulda Bentzen Forlag, Voss

Fra Bergensbanen. Kleivatunnellen og Ørnebergstunnellen.

Landskap, Jernbane, Postkort, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Hermann Andersen

[Gruppeportrett foran togskinner]

Landskap, Gruppeportrett, Snø, Jernbaneskinner, Mann, Dress, Herrehatt, Jernbanetunnel

Kristen Dverhagen Irgens

Ved Fjeldberg

1909-07-25

Landskap, Kvinne, Ku, Mann, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Kristen Dverhagen Irgens

Ustekveika

1909-07-25

Landskap, Kvinne, Vei, Mann, Elv, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Paul Eduard Ritter

Bergensbanen. Ved Sverrestien

Landskap, Postkort, Bergensbanen, Jernbanetunnel

F. M. & Co.

Norge. Fra Vossebanen

Landskap, Postkort, Vossebanen, Jernbanetunnel, Dresin

Marcus Selmer

Vossebanen ved Evanger.

Landskap, Jernbane, Jernbaneskinner, Tunnel, Vossebanen, Jernbanetunnel

Knud Knudsen

Parti mellem Dale og Bolstad.

Landskap, Jernbaneskinner, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Hettetunnelen ved Stanghelle stasjon]

Fjell, Jernbane, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunell under bygging. To menn i arbeid ca. 1927]

Arbeider, Jernbane, Vann, Telefonstolpe, Jernbanetunnel, Jernbaneanlegg

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging 1927]

Jernbane, Jernbaneskinner, Vann, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging ca. 1927]

Jernbane, Telefonstolpe, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel under bygging ca. 1927]

Jernbane, Jernbaneskinner, Vann, Stillas, Jernbanetunnel, Jernbaneanlegg

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Arbeider, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Arbeider, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Atelier KK

[Arbeid med tunnel]

1932-02-09

Arbeider, Stige, Vossebanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co

[Dresin gjennom jernbanetunnel]

Snø, Mann, Bergensbanen, Jernbanetunnel, Dresin

K. Knudsen & Co

[Fra Bergensbanen]

Snø, Vinter, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co

[Snørydding]

Snø, Mann, Snømåking, Bergensbanen, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co

[Bergensbanen]

Snø, Vinter, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel

Knud Knudsen

[Jernbaneanlegg i dalføre]

Fjell, Kulturlandskap, Jernbaneskinner, Tregjerde, Tunnel, Dal, Jernbanetunnel, Jernbaneanlegg, Dalføre

Knud Knudsen

Tunnellen ved Valstad

Jernbaneskinner, Tregjerde, Jernbanetunnel

K. Knudsen & Co

Fra Vossebanen

Postkort, Jernbaneskinner, Vossebanen, Jernbanetunnel

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Jernbanetunnel]

Bergensbanen, Jernbanetunnel

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Jernbanetunnel]

Jernbaneskinner, Jernbanetunnel

Trygve Schønfelder

Bergensbanen

1978-11-13

Landskap, Briller, Fjell, Bygninger, Portrett, Tog, Jernbaneskinner, Hatt, Trær, Elv, Kåpe, Paraply, Jernbanetunnel

Ralph L. Wilson

Parti Bergensbanen, høifjellet

Fjell, Jernbaneskinner, Bergensbanen, Jernbanetunnel