Nordlandshandel 16

Samlinger knyttet til Nordlandshandel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0773
  • ubb-ms-0814
  • ubb-ms-0904-b

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, Lover, Bergen, 1700-tallet, Tyske kontor i Bergen vedk., Nordlandshandel, Retsprotokoller, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier, Handel, Skatt, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Jaen Frøchen; Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier, Handel, Skatt, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

Forordning om Fiskeriene og Fiskehandelen Nordenfields i Norge o.s.v

1753-09-12

Kyper, 1700-tallet, Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Tønder, Bødker

Michael Krohn

[Kopibok nr 19, 1851, fra Det Krohnske Forretningsarkiv]

1851-03-13

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv

118. Utenbys Hovedbok fra 1804-1819.

Hovedbok, Nordlandshandel

75. Journal 1846-1853.

Nordlandshandel, Journal

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Johan Ludvig Mowinckel & Søn

Kladd for Stue No. 4A 1876 - 1881.

Nordlandshandel, Kladd

Småtøybok 1873

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Fartsplan for D/S Melderskin 1911-1913

Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal

Brev 1814

1814-05-01

Brev, Nordlandshandel

Herman von Tangens sønner A/S

Nordlandskladde. Helgeland - Salten. 1822-1824.

Nordlandshandel, Kladd

[Utdrag fra gesellkladd, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellkladd

[Utdrag fra gesellbok, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellbok

[Utdrag fra Ms 1621: Debitorliste]

Regnskap, Nordlandshandel, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)