Nordlandshandel 16

Samlinger knyttet til Nordlandshandel

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0773
  • ubb-ms-0814
  • ubb-ms-0904-b

Ukjent

Justitz-Protocol for Breds-Gaards-Retten paa Handels-Contoiret i Bergen. 1787 – 1830

1800-tallet, 1700-tallet, Bergen, Lovgivning, Tyske kontor i Bergen, Nordlandshandel, Rettsprotokoll, Dommer, Justitsprotokol for Bredsgaarden

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Jaen Frøchen; Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Kyper (Bødker) lauget i Bergen; Bødker (Kyper) lauget i Bergen

Forordning om Fiskeriene og Fiskehandelen Nordenfields i Norge o.s.v

1753-09-12

1700-tallet, Kyper, Fiske, Nordlandshandel, Tønne, Bødker

Michael Krohn

[Kopibok nr 19, 1851, fra Det Krohnske Forretningsarkiv]

1851-03-13

Nordlandshandel, Krohnske forretningsarkiv

118. Utenbys Hovedbok fra 1804-1819.

Hovedbok, Nordlandshandel

75. Journal 1846-1853.

Nordlandshandel, Journal

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen, Handel, Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen

Johan Ludvig Mowinckel & Søn

Kladd for Stue No. 4A 1876 - 1881.

Nordlandshandel, Kladd

Småtøybok 1873

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Fartsplan for D/S Melderskin 1911-1913

Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal

Brev 1814

1814-05-01

Brev, Nordlandshandel

Herman von Tangens sønner A/S

Nordlandskladde. Helgeland - Salten. 1822-1824.

Nordlandshandel, Kladd

[Utdrag fra gesellkladd, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellkladd

[Utdrag fra gesellbok, mai 1906]

Nordlandshandel, Gesell, Gesellbok

[Utdrag fra Ms 1621: Debitorliste]

Regnskap, Nordlandshandel, Bondegjeld, Forretningsarkiv, (Kahrs)