Bergen stiftsdireksjon 1


Jens Schydz

Gjenpart av brev 30. april 1825 om tukthuset i Kristiansand og i Bergen.

1825-04-30

Bergen stiftsdireksjon, Tukthus, Justis- og politidepartemenetet, Christiania stiftsdireksjon