Lensmann 1


Diplom datert 1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

1599-10-16

Kunngjøring, Gård, Skifte, Lensmann, Lagrettemann, Fogder, Jordskifte, Befalingsmann