Lensmann 1


Diplom datert 1599, 16. oktober. Børve (Kvam, Hordaland)

Kunngjøring, Gårder, Skifte, Lensmann, Lagrettemann, Fogder, Jordskifte, Befalingsmann