Stentøi- & glasvareforretninger 11


Atelier KK

[Småstrandgaten 1]

Gate, Arkitekt, Vindu, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Karnapp, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Poselensavdelingen hos N.P. Stender A/S]

Hylle, Varemagasin, Butikkinteriør, Stentøy og glassvareforretning, Stentøi- & glasvareforretninger

Atelier KK

[Porselensavdelingen hos N.P. Stender A/S]

Hylle, Taklampe, Monter, Varemagasin, Stentøy og glassvareforretning, Stentøi- & glasvareforretninger

Atelier KK

[Torgallmenningen 1]

Tårn, Forsikringsselskap, Forretningsgård, Vindu, Kullhandel, Konfeksjonsforretning, Stentøy og glassvareforretning, Assuranceselskaper, Stentøi- & glasvareforretninger, Klædehandlere, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[N. P. Stender A/S, Småstrandgaten 1]

Oversiktsbilde, Arkitekt, Vindu, Gjenreising og sanering, Varemagasin, Arkitekter, Takrytter, Jernvarehandlere, Kjøkkenutstyrsforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Sportsforretninger

Atelier KK

[Fasade av forretning med tre utstillingsvinduer i Veiten 1.]

Vindu, Gatedør, Stentøy og glassvareforretning, Stentøi- & glasvareforretninger

Atelier KK

[Telefonbygningen i Veiten ca. 1918]

Gatelys, Vindu, Skur, Gjenreising og sanering, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Stentøy og glassvareforretning, Stentøi- & glasvareforretninger

Atelier KK

[Utstilling for Johan Thomsen A/S og Egersund Fayancefabrik]

Stentøy og glassvareforretning, Stentøi- & glasvareforretninger, Porselenfabrikk

Atelier KK

[Bergens Telefonkompani]

Arkitekt, Vindu, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Stentøy og glassvareforretning, Arkitekter, Stentøi- & glasvareforretninger

Atelier KK

Bergen: Kong Oscarsgate.

Møbelforretning, Personbil, By- og småsteder, Postkort, Mann, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Snekkere & møbelforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger

Olai Schumann Olsen

[Kong Oscars gate 2, 4, 6]

Møbelforretning, By- og småsteder, Gate, Trehusbebyggelse by, Stentøy og glassvareforretning, Snekkere & møbelforretninger, Stentøi- & glasvareforretninger, Papirforretninger