Kjøpmann 1


Peter Andreas Heiberg

Kiøbmands-Katekismus

1800-tallet, Kristendom, Kjøpmann