Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn 2

Samlinger knyttet til Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0814
  • ubb-ms-0815
  • ubb-ms-0816-a

Småtøybok 1873

Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Nordfarstevnen, Forretningsarkiv, (Mowinckel)

Fartsplan for D/S Melderskin 1911-1913

Dampskip, Nordlandshandel, Mowinckel, Joh. Ludv. & Søn, Forretningsarkiv, (Mowinckel), Skipsjournal