Glassmaleri 7

Samlinger knyttet til Glassmaleri

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0794
  • ubb-ms-0865
  • ubb-ms-0972-II-38
  • ubb-ms-0972-III-6

[Forskjellige dokumenter med tilknytning til W. F. K. Christie og I. C. Dahl]

Brev, Bergen, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Kirke, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Glassmaleri, Slidre kirke, Bergens byes vaaben. Humoristisk tegning av professor J. C. Dahl, Solvorn, Tegninger, humoristisk, av Bergens bysegl av professor Dahl

Wilhelm Frimann Koren Christie; Johan Christian Dahl

Til Efterretning om Glasmalerierne i nogle Kirker i Bergens stift.

1843

Arkitektur, Historie, Kirke, Glassmaleri

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 103: [Malede Glasruder]

1839

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 104: [Malede Glasruder skulle findes:]

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 105: [Malede Glasruder]

1839-09-09

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 106: [Malede Glasruder]

1839-10-17

1800-tallet, Bergen, Bergen museum, Glassmaleri, Blyglassvindu

Fotografier og tegninger, der har tilhørt W. H. Christie.

Illustrasjoner, illustrationer, Fotografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Glassmaleri, Mynt, myntfunn, myntkatalog, Kirkevindu